Tennisspeler

G-tennis

Ex-voorzitter van LTC NOHN in Sappemeer, André Romp heeft zich al lange tijd verbaasd over het feit dat er in de Provincie Groningen nog niet aan G-tennis werd gedaan. Zijn ervaringen bij de Special Olympics brachten hem in contact met medewerkers van de Stichting De Brug en samen brachten zij het balletje aan het rollen.

Inmiddels is er een start gemaakt met het geven van tennislessen aan de school voor onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking De Wingerd in Groningen.Deze lessen in het gymnastieklokaal van de school hebben er toe geleid dat er drie weken lang een aantal lessen werden gegeven op de tennisbanen in de schaatshal van Kardinge in Groningen. Voor deze lessen hadden zich 24 kinderen in diverse leeftijdsklassen. Onder deze kinderen schuilen enkele ware talentjes, waardoor duidelijk werd dat deze activiteiten een vervolg verdienen.

Getracht zal worden om samen met de KNLTB meer verenigingen te interesseren voor deze nieuwe tennisloot aan de KNLTB boom. Gelukkig heeft ook de KNLTB gemerkt dat het een gemis is geweest dat deze doelgroep nog nooit een activiteit was binnen de tennisbond. Inmiddels is G-tennis een speerpunt in het beleid van de KNLTB.

Het zou mooi zijn wanneer er bij iedere vereniging iemand is die zich voor deze doelgroep gaat inzetten.

Hier kunt u de brochure over G-tennis van de KNLTB lezen en downloaden.

Verenigingen die geïnteresseerd zijn om ook aan deze activiteit te gaan deelnemen, kunnen contact opnemen met André Romp van LTC NOHN, via 06-51665052.

Olympische deelname door G-tennissers van LTC NOHN

Vier bijzondere topspelers van LTC NONH doen mee aan de Special Olympics Nationale  spelen 2014 Fryslân.

Special Olympics Nationale Spelen 2014 Fryslân (SONS 2014 Fryslân) is het nationale sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Op 13, 14 en 15 juni komen circa 2.000 sporters in Friesland bijeen begeleid door circa 650 coaches. In de speelsteden Heerenveen en Sneek zullen zij een sportieve strijd met elkaar aangaan om de hoogste eer, het winnen van goud, zilver en brons.

De spelers Jarno de M, Bernard, Frank en Joyce hebben er zin in. Ze oefenen wekelijks onder leiding van André Romp en Jarno Nienhuis om de slag goed te pakken te krijgen. Het is wel even wennen want ze spelen op het grote veld met snelle ballen.

Onze spelers doen allemaal mee in het enkelspel. Jarno en Joyce doen samen mee in het gemengd dubbelspel en Frank speelt samen met zijn vader mee in het unified-toernooi.

Op vrijdagavond 13 juni is de openingsceremonie in het Abe Lenstrastadion te Heerenveen. Het ontsteken van het Olympisch vuur, het afleggen van de eed en de vlaggenparade met veel show en muziek zullen daar plaatsvinden.  Daarna wordt op zaterdag 14, en zondag 15 juni  bij NOMI te Sneek getennist. Dat gebeurt onder internationaal vastgestelde spelregels. Die wijken een beetje af van de regels die wij gewoon zijn. De Special Olympics-telling is bijvoorbeeld eenvoudiger en de voordeel/nadeel regel wordt niet gebruikt.

Natuurlijk is winnen bij Special Olympics-evenementen heel plezierig, maar meedoen is minstens zo belangrijk. Special Olympics wedstrijden worden gehouden met inachtneming van de Olympische gedachte 'meedoen is belangrijker dan winnen'. De Special Olympicseed luidt dan ook: 'Let me win. But if I can not win, let me be brave in the attempt'. Vrij vertaald: 'Ik hoop dat ik win. Maar als ik niet win, dan heb ik in ieder geval mijn best gedaan!'

Met dank aan Hilde Haringa, moeder van Joyce.

Meer weten over dit prachtige evenement? Kijk dan op: http://www.specialolympics.nl/nationale-spelen-2014